عکس


به گزارش امید این عکس را پارسینه  با این توضیح  منتشر کرده؛ از سمت راست، پروین صدر، حمید صدر (همسر و فرزند امام موسی صدر)، سیداحمد خمینی، سیدحسن خمینی، امام موسی صدر، بتول صدر و فاطمه طباطبایی در این تصویر دیده می‌شوند.    
به گزارش امید به نقل از رسا، حضرت آیت الله سید علی سیستانی در بیانیه ای، عدم نصب عکس های خود را در سازمان و ارگان های دولتی و همچنین خیابان ها خواستار شد. در این بیانیه دفتر این مرجع تقلید آمده است: در برخی از سازمان های دولتی به ویژه استانداری نجف و همچنین خیابان ها و میدان های اصلی این شهر...
به گزارش امید، ایت تصویر متعلق به سال 1970 هفتاد و دوران دانشجویی کلینتون ها است.
به گزارش امید به نقل از مهر، از این میان تنها علت المثنی بودن شناسنامه «محسن رضایی» منتشر شده است. وی که نام اصلی اش «سبزوار رضایی میرقائد» است، در مبارزات دوران انقلاب اسلامی ایران از چند نام تشکیلاتی و مستعار استفاده کرده است که البته نام «محسن» معروف ترین و...

صفحه‌ها