عكسبرداري از بيمه


به‌ گزارش اميدنامه، روزنامه ایران نوشت: اواخر مرداد سال گذشته «هادی» ۵۱ ساله پشت میز کارش دچار دل درد ناگهانی و حالت تهوع شدید شد. با صدای ناله او همکارانش به کمک او آمدند اما هیچ‌کس کاری از دستش برنمی‌آمد. حال «هادی» لحظه به لحظه وخیم‌تر می...