عطر


 عطر لیلا حاتمی مدت زیادی است که در قفسه فروشگاه‌های عطرفروشی خودنمایی می‌کند. در بعضی مناطق هم برای آن یک استند ویژه طراحی کرده‌اند با این حال از وقتی عطر‌های محبوب همیشگی به خاطر جهش قیمت دلار گران‌تر شد‌ه‌اند، تعداد بیشتری با کنجکاوی به سراغ عطر لیلا حاتمی...