عصر جديد


  در ادامه این گله ضمنی و مختصر به موضوع ظرف شستن آقایان در خانه و مشارکت آن‌ها در کارهای خانه کشیده شد؛ موضوعی که با شوخی و خنده داوران این برنامه همراه شد. در این مطلب نگاهی انداخته‌ایم به سه برش از این ماجرا؛ گله کردن...