عزت الله سحابی


مهندس عزت‌الله سحابی، از نسل اول جنبش دانشجویی، روشنفکر مسلمان، عضو شورای انقلاب، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت، نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، صاحب‌امتیاز ماهنامه ایران فردا و رهبر شورای فعالان ملی مذهبی است که در عموم تحولات نهضت ملی‌شدن نفت ایران تا خرداد 1390 در...
 دقیقا پنج سال می‌گذرد از خرداد ماهی که عرت‌الله سحابی درگذشت. روزی که عزت‌الله سحابی به خاک سپرده شد و در همان روز نیز هاله سحابی، دختر عزت‌الله، دوری پدر را تاب نیاورد و در همان روز مرگ پدرش،‌ دار فانی را وداع گفت. در همین راستا پنج‌شنبه گذشته، یاران و دوستداران...
وسط حیاط خانه که می‌ایستی، پنداری ذخایر رنگارنگ طبیعت و زندگی را به رخ می‌کشد اینجا. اما صاحبخانه خود بیمار است و خستگی‌های روزگار پیری را قسمت می‌کند با اطرافیان خود. مرد و تنها دخترش، چهارسال است که رفته‌اند. در صندلی فلزی خود را پنهان کرده و با لبخندی محو بر صورت رنگ...