عبدالله رمضان زاده


احزاب ایرانی آیا این قابلیت را دارند؟ احزاب معمولا فصلی هستند، در آستانه انتخابات فعال می‌شوند و پس از هر انتخابات هم به محاق می‌روند. از سویی می‌دانیم که شاید این تعداد نیروی متخصص را هم تربیت نکرده‌اند. به همین دلیل این موضوع محقق می‌شود که هر حزب یک کابینه سایه تشکیل...
 یکی از مهم‌ترین این دلیل‌ها خستگی مردم از فسادهای مالی، رانت‌خواری، تندروی و افراط‌گرایی است. مردم با رأی خود به لیست‌ 30‌ نفره امید در تهران و برخی از شهرهای دیگر کشور، خواستند مجلسی روی کار بیاید که همراه و همصدا با مردم و البته سیاست‌های دولت باشد، نه...