طلایی


مرتضی طلایی در این گفت‌وگو درباره سخنانی که نامزدهای ریاست‌جمهوری در مناظره‌های ریاست‌جمهوری سال 92 و 96 درباره برخورد گازانبری با دانشجویان و لوله‌کردن آنها در حوادث کوی دانشگاه و سالگردهای آن گفته بودند، چنین توضیح داده است: «نمی‌شود تاریخ را عوض کرد. در جلسه...
به گزارش امید به نقل از ایسنا، اینها پاره‌ای از توضیحات نایب رئیس شورای شهر تهران در دفاع از اقدام شهرداری در مقابل خبرنگاران بود که روز گذشته پس از پایان جلسه شورا مطرح شد. مرتضی طلایی که در جمع تعدادی از خبرنگاران شورا سخن می‌گفت، افزود: اساسا موضوع طرح تفکیک جنسیتی بیشتر مربوط به...
به گزارش امید به نقل از پیام نو:در حالی که حدود یک ماه به انتخابات رییس شورای شهر تهران باقی مانده است، حضور احمد مسجد جامعی رییس فعلی شورای شهر، مهدی چمران رییس این شورا در دوره سوم شورای شهر و مرتضی طلایی نائب رییس فعلی شورای شهر تهران و از حامیان قالیباف، به عنوان کاندیداهای ریاست شورا مسجل شده...