صندوق بازنشستگی


به گزارش امیدنامه، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: تا پایان سال ۱۳۹۷بیش از ۱۴میلیون نفر بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی در کشور ثبت شده است که هر یک از آنها تعدادی را تحت تکلف خود دارند و به این ترتیب حوزه نفوذ بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور وسیع‌تر می‌شود. حالا و در شرایطی که اقتصاد...
    به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، علی ربیعی در همایش صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها با بیان اینکه امروز تلاش می کنیم در آینده فرزندان مان دچار بحران نشوند گفت: صندوق فولاد از مرز بحران عبور کرده اما باید مراقبت کنیم برای صندوق های دیگر به این نقطه نرسیم....