صانعي


 آيت‌الله يوسف صانعي از بزرگمردان حوزه و نهاد قضايي در كشور بود كه سال‌ها در درس امام خميني حضور يافته بود. ایشان یکی از بهترین شاگردان امام خمینی بود كه درس تاريخي و ماندگار رهبري انقلاب اسلامي را به خوبي فرا گرفت: تمركز بر «دو عنصر زمان و مكان در صدور فتوا» و به روز...