شورای عالی اصلاحات


به گزارش امیدنامه،متن این گفت وگو در ادامه می آید: جوانان اصلاح‌طلب طي نامه‌اي خطاب به آقاي خاتمي از عملكرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان انتقاد كرده‌اند. به نظر شما دليل طرح اين انتقادات در شرايط فعلي چيست؟ نكات مهم و قابل توجه طرح شده در اين نامه برآيند وضعيتي است كه...
به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا ،اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی بیانیه منتشر شده منتسب به این حزب را درباره پایان کار شورای عالی اصلاح‌طلبان تکذیب کرد و گفت: بر اساس مصوبه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی ،به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری در مجموعه حزب، نماینده این حزب همچنان...