شورای انقلاب


به گزارش امیدنامه،شرق در گزارشی به سرنوشت اعضای شورای انقلاب پرداخت، برای این منظور باید مختصری به تاریخچه ترکیب شورا اشاراتی داشته باشیم. مرحوم مهندس بازرگان درباره ترکیب شورای انقلاب در خاطرات خود می‌گوید: «ترکیب شورای انقلاب چهار بار عوض شد ولی همیشه اکثریت آن را معممین تشکیل می...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}