شورای انقلاب


به گزارش امیدنامه به نقل از  شرق،جلسات شورای انقلاب گویا دست‌نویس بوده و ضبط‌صوتی نمی‌شده است. قبلا گفته شده بود از هشت بهمن 57 جلسات به قلم عباس شیبانی نوشته شده كه دبیری شورا را از این تاریخ بر عهده داشته است و پیش از این تاریخ، صورت‌جلسه‌ای از شورا وجود ندارد....
به گزارش امیدنامه،شرق در گزارشی به سرنوشت اعضای شورای انقلاب پرداخت، برای این منظور باید مختصری به تاریخچه ترکیب شورا اشاراتی داشته باشیم. مرحوم مهندس بازرگان درباره ترکیب شورای انقلاب در خاطرات خود می‌گوید: «ترکیب شورای انقلاب چهار بار عوض شد ولی همیشه اکثریت آن را معممین تشکیل می...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}