شورای اصلاح طلبان


به گزارش امیدنامه،متن این پیام به شرح زیر است: خبر بس دردناک است.فقدان یک رکن انقلاب،چشم و چراغ جمهوری اسلامی،پدر سیاست نظام دینی،مغز متفکر تدبیر و توسعه ایران و حامی آزادیخوهان و اصلاح طلبان حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به هیچ وجه قابل جبران نیست. شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان این ضایعه...