شورای اصلاحات


ظاهرا با تلاش شما قرار است جبهه واحد اصلاح‌طلبان تشكيل شود. اگر ممكن است در مورد اهداف تشكيل اين جبهه و همچنين وضعيت آن كمي توضيح دهيد؟ اگر در زمينه فعاليت‌هاي سياسي بخواهيم رده‌بندي انجام دهيم بايد بگوييم كه اين رده‌بندي‌ها از يك فعال سياسي شروع مي‌شود و تا يك حزب و...