شهید همت


به گزارش امید به نقل از فارس،مهدی همت فرزند شهید همت پیرامون جمع آوری کتاب «همت» شامل زندگی نامه داستانی شهید همت اظهار داشت: اکثر مطالب این کتاب کذب و ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است و برای انتشار کتاب «همت» از خانواده اجازه‌ و تائیدی گرفته نشده است. فرزند شهید...
به گزارش امید، این موضوع، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نمي‌شناسد و همه گیر است. افراد و رسانه هایی که در طی چهار سال گذشته به تمامی، بنده و خانواده ام را آماج انتقادات تیز و تند و ناجوانمردانه قرار داده بودند، به یک باره با آخرین پست من در این جامعهء مجازی حرفهای بنده را بطور گسترده...
به گزارش امید به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران خانم نعیمه اشراقی در این نامه آورده است: باسمه تعالی برادرم جناب آقای همت نامه جناب عالی را درباره مطلبی موهن و غلط خواندم. تنها می توانم در این مورد سر تعظیم در مقابل شما و خانواده های عزیز شاهد فرود بیاورم. شهیدان و خانواده های عزیز...