شهرسازی


به گزارش امیدنامه،دکتر محمدرضا عارف در دیدار با اعضای تشکل جامعه مهندسان مشاور ایران  به جایگاه تشکلهای مردم نهاد در کشور اشاره کرد و گفت: اعتقاد به مشارکت جمعی در مسایل مختلف از  جمله مسایل اقتصادی ،امور زیربنایی، اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همواره جزو خواسته‌ها و اعتقادات نظام...
  به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا، میثم پاشا زانوسی ضمن بیان مهمترین اهداف مرکز متخصصین راه و شهرسازی ایران گفت: مهمترین هدف این مرکز از عضویت متخصصان و دانش‌آموختگان راه و شهرسازی، توانمند سازی آنان با روش‌های آموزش حرفه‌ای است. وی افزود:برگزاری رویدادهای تخصصی در گستره...