شهرام محمدی


شهرام محمدی به گفته پزشکان بیش از ٥٠ درصد سوختگی داشت و ديروز به‌دلیل نارسایی اندام حیاتی در بیمارستان شهید چمران تهران درگذشت. اين كارگر فداكار چند روز پیش در پی آتش‌سوزی در یکی از واحدهای پتروشیمی مارون خود را به دل آتش زد تا دیگران از گزند آسیب مصون بمانند. پیش از این یکی از نزدیکان...