شعار


به گزارش امید،آريا اين ايميل را که با عنوان شعر سياسي ارسال شده بازنشر کرده است : جنگ با دشمن غدّار جگر مي خواهد مرد مي خواهد و تدبير دگر مي خواهد با کليد آمده اي در وسط معرکه اي ... که کمي غيرت و شمشير و سپر مي خواهد با شياطين سر يک ميز نشستيد ولي ... حفظ دين کار شما نيست که نر مي...
به گزاارش امید به نقل از عصر ایران، جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: اشخاص و گروه های بی ریشه،پنج ویژگی مهم دارند: 1- برنامه کاربردی برای اداره جامعه و حل مشکلات آن ندارند. 2- شخصیت سازی دروغین می کنند. 3- یک یا چند شخص معروف و معتبر را نشان می کنند و به او می تازند. 4- در عوام فریبی و...

صفحه‌ها