شامی


به گزارش امید به نقل از ایران، ايران، شاكي پرونده به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و همچنين انتشار فيلم و فايل صوتي از مرتضوي شكايت كرده است محمد اصلاني وكيل مرتضوي در گفت‌و‌گو با ايران درباره پرونده موكل خود اظهار داشت: روز گذشته – سه‌...