سیراف


در همین رهگذر نگارنده به عنوان شخصی که تا حدی پروژه پالایشی سیراف را می‌شناسد به صورت خلاصه مواردی را به صورت آموزشی برای منتقدین غیر کارشناس در زیر آورده است. 1- توصیه به مطالعه: در خبرها آمده است که این طرح پالایشی واقع در جزیره سیراف است ! حال آنکه جزیره‌ای به این نام وجود خارجی...