سیاسیون


  بسیاری از آنان تنها به وظایف اولیه و مقدماتی اکتفا می‌کنند و برخی که حرفی برای گفتن دارند، همت می‌گمارند تا از این موقعیت بهره ببرند و ثمراتی که به نظر خودشان ارزشمند و مهم است‌ برای تاریخ به یادگار بگذارند. این‌که در این مسیر کامروا می‌شوند یا نه، می‌...
 سفرهایی که خودش مدعی شده که ربطی به انتخابات ندارد اما به تشخیص وزارت کشور اعلام شده است که صحبت‌ها، دیدارها و برنامه‌های اخیر احمدی‌نژاد شائبه‌های انتخاباتی دارد تا آنجا که حتی از شورای نگهبان خواسته است که این موضوع را در تأیید صلاحیت‌ها لحاظ کند. اما خبری که از سوی...
  به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، پنج روز دیگر تکلیف کرسی ریاست مهمترین فدراسیون ورزشی کشور مشخص می‌شود تا فوتبال ایران برای چهار سال آینده رییس خود را بشناسد. در این میان آنچه در روزهای اخیر به وضوح در فعالیت‌ انتخاباتی برخی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال...