سیاست ورزی


معاون اول خاتمی در وضعیت غلبهٔ یاس و ناامیدی بر سپهر سیاسی ایران، در تقویت سیاست امید  در کالبد نیمه جان سیاسی ایران، کارگردانی کرد. استثناطلبان حضور زینتی‌اش را برای رقم زدن صحنه‌ای مهندسی شده و ناموثر طلب می‌کردند و او ایثارگرانه از وجود خود، برای سیاست امید و اصلاح، برگی...
اما در هر حال یکی از انتقادات صریحی که اخیرا به جریان اصولگرایی وارد شده است، بدنه ضعیف اجتماعی این جریان است. بدان معنا که رویکردهای آنها پاسخ‌گوی نیازهای فعلی جامعه نیست و نیاز به بازسازی بدنه اجتماعی خود و ارتباط بیشتر با مردم دارد. اما طی یادداشتی که اخیرا از سمت یکی از فعالان اصولگرا در...
جامعه ايران مثل هر جامعه ديگري محصول اتصال و پيوند گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي است؛ طبقات و اقشاري كه بدون اتصالات لازم توان اداره و اجراي امور را ندارند. به همين اعتبار مي‌توان مدعي شد كه افق مذاكرات هسته‌اي هر چند در ظاهر محدود به عمل و كنش محدوده مشخص و تعيين...