سپاه شیراز


از پرونده حادثه شيراز خبر جديدي وجود دارد؟ من اكنون براي پيگيري اين پرونده در شيراز هستم. تحقيقات در مورد اين حادثه همچنان ادامه دارد. اتفاقا امروز هم مطلع شدم كه فرماندهي سپاه نيز از ماجراي حمله به علي مطهري شاكي است و شكايت خود را از مسببان حمله به وي پيگيري مي‌كند.   فرمانده...