سيب زميني ، بانك مركزي


به گزارش امید به نقل از خبرآنلاین، گزارش بانک مرکزی از تورم 11 گروه کالایی نشان از کاهش قیمت پنج گروه کالایی، ثبات قیمت چهار گروه کالا و افزایش 2 گروه کالایی دارد.این درحالی است که در بین اقلام خوراکی قیمت سیب زمینی طی یک سال گذشته از افزایش 196 درصدی برخوردار شده است. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده...