سودجویان


به گزارش امیدنامه، روزنامه اعتماد نوشت: «بدو بدو حراجش کردم.» کارکنان رستوران روبه‌رویی، پسر جوان ترقه‌فروش را که مشغول پهن کردن بساطش کنار خیابان است، دوره کرده‌اند و به شوخی تکرار می‌کنند که ترقه‌ها حراج شده‌اند و وقتش رسیده که مردم برای چهارشنبه سوری...