سنگ پراكني


   به گزارش اميدنامه، محمد فاضلی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «خرسک جان! تو را سنگ‌کُش کردند و فیلم رنج و جان دادنت، جان بسیاری از ایرانیان را غصه‌دار کرد. این روزها البته میلیون‌ها...