سقوط دلار


  فعالان بازار، كاهش نرخ دلار در بازار آزاد و پيش‌بيني كاهشي شدن نرخ ارز در ماه‌هاي آينده را عمده عامل خروج سهامداران حقيقي از بورس مي‌دانند. به گفته آنها، كاهش نرخ ارز به افت پيش‌بيني درآمدي شركت‌هاي بزرگ و تاثيرگذار حاضر در بورس كه عمدتا بازار صادراتي دارند، منجر شده...