سفر انتخاباتی


به گزارش امید، در ابتدای ورود عارف به فرودگاه شهید هاشمی نژاد دختری 8 ساله که کوچکترین عضو ستاد عارف در مشهد  است دست گلی با خواندن شعری در وصف معاون اول دولت اصلاحات به او تقدیم کرد.خارج از فرودگاه هم جمعی کثیری از حامیان عارف در حالی که نشانه‌هایی از ستاد عارف را بر سینه  خود...
به گزارش امید،سید حسن رسولی هرگونه دیداری مبنی بر برنامه ریزی برای اجماع حسن روحانی و عارف را تکذیب کرد و گفت: عارف فعالیت‌های خود را ادامه می دهد و قصد هیچ گونه اجماعی را ندارد و اینگونه خبرها نسبت ناروایی است که به عارف زده می شود. وی ادامه داد: سفر های استانی عارف از دوشنبه با حضور در...