سعید عسگر


به گزارش امیدنامه، کرونا ویروس اینبار به سراغ یک چهره شناخته شده دیگر رفت و جان او را گرفت. ابوالقاسم شفیعی اینبار هدف این ویروس بود. کسی که چند دهه قبل در لیست ترور سعید عسگر بود اما از آن ترور جان سالم به در برده بود. ابوالقاسم شفیعی،  یکی از سه نفری که در سال ۷۸ توسط باند سعید عسگر ترور شد...
سه‌شنبه، 6 اردیبهشت 79 ، ساعت 10:7 صبح، دادگاه انقلاب. مدعی‌العموم: متهم اقرار کرده است، پشیمانم… . غروب بود. هوا داشت کم‌کم تاریک می‌شد. خیابان‌ همچنان شلوغ بود. پیرمردی لاغر و استخوانی، پشت فرمان پیکان سفیدی که مثل خودش رنگ و رو رفته بود و نفس نفس می‌زد،...