سعید صدوق مازندرانی


  دوم: حسن ظاهر و قضاوت بر ظاهر حال افراد اصل اولیه در فقه اسلام است و موارد تفحص و تجسس در خلوت زندگی افراد بر اساس نظرمفسران در ذیل آیه «وَلاتجسّسوا» (حجرات: 12) را چنین بیان کرده‌اند: «تفتیش اسرار و امور مخفی مومنان و در جست‌وجوی عیب‌ها و لغزش‌...