سعید حدادیان ، مداح ، توصیه


وی ادامه داد: عده‌یی در قبال کار مداحان رانت و موقعیت‌های خاص پیشنهاد می‌کنند، خدای ناکرده به روزی‌رسانی خداوند و حضرت ولیعصر(عج) و حضرت امام حسین (ع) شک نکنید و ارزش کارتان را با پول مقایسه نکنید.