سسید حسین رسولی


به گزارش امید به نقل از خبرگزاری دانشجو، سیدحسن رسولی، با اشاره به شایعات مطرح شده در سایت شبکه ایران مبنی بر دیدار روحانی و خاتمی اظهار داشت: دکتر عارف با هدف ایجاد انسجام در رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان و تحول خواهان و بنا بر صلاح دید خاتمی رهبر اصلاحات، در روزهای پایانی تبلیغاتی انتخاباتی، از...