سرمایه انسانی


پرسش اصلی در این خصوص این است که سازمان ها چگونه می توانند از کارکنانشان حفاظت کنند و در عین حال فعالیت روزمره خویش را ادامه دهند؟ و نقش واحد منابع انسانی در حمایت از سازمان ها در این دوران سخت چه خواهد بود؟ به منظور پاسخ به این سوالات به گونه ای بسیار اجمالی راهکارهایی را که سازمان ها و واحدهای...
به گزارش امیدنامه، جهان همواره در حال تحول و تغییر است. هر چه زمان می گذرد، بر سرعت و گستره تغییرات و تحولات افزوده می شود، بویژه هنگامیکه با مسائلی چون توسعه فناوری اطلاعات و نیز چالش بزرگی مانند جهانی شدن همراه هستیم. رقابت های اقتصادی و صنعتی میان کشورهای جهان آنها را بر آن داشته تا با نگاه...
به گزارش امیدنامه، رضا مهدیان دبیر اجرایی پنجمین پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی و جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه با اعلام این خبر گفت: جلسه شورای سیاستگذاری این رویداد ملی و علمی در محل ساختمان مرکزی بانک شهر با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. در این جلسه فعالیت ها و دستاوردهای انجمن...
به گزارش امیدنامه، مهم‌ترین ویژگی و تفاوت پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس‌های حوزه آموزش در کشور، تمرکز بر موضوعات کاربردی و تجربه محور است. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه‌های متنوع مانند: سخنرانی‌های کلیدی، پنل...