سرقت علمی


به گزارش  امید به نقل از فرارو، براساس اخباری که تاکنون منتشر شده است یکی از برجسته ترین اساتید گروه فلسفه دانشگاه تهران و یا بهتر است بگویم مشهورترین استاد این گروه به صورت گسترده و بی سابقه ای اقدام به سرقت علمی و معرفتی کرده است. شرح ماجرای این سرقت‌ها در هفته های اخیر در شبکه های...