سارا شریعتی


در جوامعی که فقر عمق و گستره بسیاری یافته است، نمی‌توان چندان از فعالیت‌های مدنی و کار‌های اجتماعی حرف زد. دانشگاه هم که یکی از زیرمجموعه‌های جامعه مدنی است آنچنان که باید «مسأله فقر» را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد. از آنجا که پرداختن به «مسأله فقر...
اصلا اين پروژه‌يي كه انجام شده درباره چيست؟ با چند تن از دانشجويان درباره آن چيزي كه در جهان اسلام به عنوان بنيادگرايي خوانده مي‌شود، مشغول تحقيق شديم. درباره به كار بردن اصطلاح (term) بنيادگرايي (fundamentalism) درباره جريان‌هايي چون داعش در ميان صاحب‌نظران و منتقدان و...