ساخت سلاح هسته ای


 دیپلماسی ایرانی: یک گزارش جدید با عنوان «جلوگیری از ایران مسلح به سلاح هسته ای» که توسط موسسه بروکینگز منتشر شده، توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. رابرت آینهورن، نویسنده این گزارش که از سال 2009 تا 2013 مشاور دولت اوباما در امور ایران بوده است در این گزارش طرح هایی را برای...