زنگ آخر


به گزارش امیدنامه،متن این گفت‌وگوی متفاوت با رئیس فراکسیون امید به شرح زیر است: . -وقتی می‌گوییم کودکی ، چه تصویری جلوی چشمتان می آید؟ چه تصویری از کودکیتان می‌بینید؟ بازی و شیطنت . خیلی دلچسب بود. کودکی همین است دیگر . یادش به خیر- عاشق مادر بودن. مادرم را بسیار دوست داشتم...