زندان بان


    به گزارش امیدنامه به نقل از ایران ، «علی» سال 86 به اتهام کلاهبرداری در پرونده فروش یک ساختمان مسکونی پشت میله‌های زندان افتاد و قاضی پرونده علاوه بر محکومیت زندان، او را به پرداخت اصل پول نیز محکوم کرد. «علی» که معتقد است خود نیز قربانی یک کلاهبردار...
به گزارش  امیدنامه فرادید به نقل از بی بی سی انگلیسی نوشت: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی ویتنام، بازجویان می‌گویند که اِنگوین تی هو، 42 ساله، تعمدا از یک زندانی مرد باردار شده تا از این طریق بتواند از اجرای حکم اعدام بگریزد. در همین رابطه، مقامات ویتنامی وضعیت کاری چهار نگهبان...