زنجاني


بخشی از این مصاحبه را می خوانید: علت فرسایشی شدن روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی را چه عواملی می‌دانید؟ ما با یک موضوع ساده روبه‌رو نیستیم. به ‌هر حال بر ‌اساس آنچه مقامات دولتی و مسوولان دستگاه قضایی بر آن تاکید کرده‌اند...
به گزارش اميدنامه، ایسنا، در این گزارش مروری بر آخرین وضعیت پرونده افراد نامبرده خواهد داشت.  یکی از پرونده های مهم دستگاه قضایی پروندهمهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که او اکنون در حال گذراندن دوران حبس ۱۰...