زنان مطلقه


روزنامه شهروند نوشت:نگهبان اطمینان می‌دهد که زنجیر شده‌‌اند و جای نگرانی نیست. درِ دیگری باز می‌شود به ردیف‌ردیف کانتینر که مثل جعبه کبریت‌های بزرگی روی هم چیده شده‌اند. هر کدام بسته‌ای از زندگی زنی یا مردی که جایی به بن‌بست خورده یا گرفتار داستان تازه...
به گزارش پایگاه خبری -تحلیلی امید؛خانم میانسالی فرزندش را با عصبانیت کتک می‌زند٬ کارمند سازمان می‌گوید: «ولش کن٬ سر بچه چرا خالی می کنی؟» مردان حاضر در سالن از نگاه کردن طفره می‌روند٬ در حرکت‌شان شتاب می گیرند٬‌ جلوتر که می‌روی خانم جوانی با بدنی نیمه عریان...