زایمان طبیعی


به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، علی محمدی در رابطه با تولد نوزادان در شش ماه نخست امسال‌، اظهار کرد: طی شش ماهه نخست امسال، ۲۰۰۰ نوزاد در بیمارستان امام حسین (ع) و بیمارستان امید ابهر متولد شدند. وی در رابطه با کاهش آمار سزارین، افزود: تمایل مادران به زایمان طبیعی افزایش یافته و...