روستا


 سرهنگ منوچهر مکی، اظهار داشت: اهالی روستای جلیزی جهت تصرف زمین‌های کشاورزی منطقه که برابر اسناد صادره از مراجع رسمی جزو املاک سازمان اتکا هستند، به قصد تصرف و تخریب وسایل سازمان اتکا برآمدند. درهمین راستا فرمانده انتظامی شهرستان دهلران طی چندین جلسه جهت پیشگیری از وقوع هر نوع درگیری...