روزنامه جمهوری اسلامی سیاست


سرگرد پاسدار حسن نوعی مسئول روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه با تکذیب برگزاری هرگونه برنامه از سوی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در مسجد آقا علی اشرف گفت: این برنامه تحت مدیریت سپاه نبود و سپاه ارومیه هیچ سخنرانی را برای این مراسم دعوت نکرده است. وی با انتقاد از رویکرد برخی از...