روباه ايراني


 تصویری از روباه زیبای ایرانی که در ارتفاعات جنوبی شهر ساری به ثبت رسیده است.