روابط عاشقانه


  به گزارش امیدنامه به نقل ازانتخاب؛ گزیده سخنان وزیر خارجه ایران در این نشست در زیر می آید:   *در ابتدای تشکیل داعش، پول زیادی از طرف عربستان به انجا رفت، الان را نمی دانم.   *(در پاسخ به سئوالی در مورد امکان مذاکره تهران و ریاض بر سر سوریه) ایران و عربستان و دیگر...