رهایی


به گزارش امید،  رضا فرجی دانا با صدور حکمی، سید احمد معتمدی را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب کرد. فرجی دانا با توجه به اتمام دوره مسئولیت علیرضا رهایی، طی حکمی احمد معتمدی را به سمت سرپرست دانشگاه  صنعتی امیرکبیر منصوب کرد. وزیر علوم، همچنین در نامه ای از خدمات علیرضا رهایی...
به گزارش امید،علیرضا رهایی همزمان با روی‌کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد. وی از استادان دانشکده عمران و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. از سوی دیگر هم‌اکنون روسای دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و صنعتی شریف نیز قرار است...