رسالت


 به گزارش امید،‌ محمدکاظم انبارلویی با بیان این ادعا در ادامه سرمقاله رسالت می‌نویسد: این جماعت سر در آخور سمومات فکری مدرنیسم داشتند و در شبکه‌های فراماسونری از قدرت‌های آن روز جهان بویژه انگلیس خط می‌گرفتند. قبل از قیام مشروطه، علمای شیعه دو سیلی به امپریالیسم آن...
به گزارش امید ؛امیر محبیان در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: تلاش ها برای متعادل سازی آن به نتایج نامطلوب انجامیده است. *محوریت تشکیلاتی جریان اصولگرا در دوران پیش از پیروزی سید محمد خاتمی در سال 76 مبتنی بر "شیخوخیت" و نوعی "اطاعت تشکیلاتی"ویژه بود که عملا رقبا را در هر رقابت...
به گزارش امید، روزنامه رسالت طی مطلبی نوشت؛ پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط، ناگزیر از تادیه چنین وجهی می‌باشند ممنوع است (1) دولت مکلف است بر چگونگی مصرف...