رحمانیان


به گزارش امیدنامه ،متن این یادداشت به شرح زیر است: ‌‌1. انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات می‌بایست در ذات خود، تجلی یکی از رویدادهای صنفی و فعالیت مجموعه‌های غیردولتی و حاکمیتی برای تعیین سرنوشت صنف مهم رسانه در کشور باشد. من بر اساس پیشنهاد تشکل‌های...
به گزارش امید به نقل از ایلنا؛ در این نمایشنامه خوانی علی عمرانی، سها سناجو، رامین ناصرنصیر، امیرکاوه آهنین‌جان، علی سرابی، اشکان خطیبی و پرستو رحمانیان بعد از حضور بر صحنه سالن اصلی به ترتیب نقش‌های نویسنده، قطامه، اعرابی یکم، ابن ملجم، اعرابی دوم، کارگردان و دستیار کارگردان را خوانش...