راهکار


به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا، محمدرضا بادامچی  درباره مجموعه پیشنهادات محمد خاتمی برای حل برخی از مشکلات کشور گفت: دراین شرایط برای پیشبرد اهداف انقلاب قطعا این توصیه‌ها بهترین روش است که ما بتوانیم در این شرایط اهدافمان را پیش ببریم. شرایط فعلی ما شرایط حساسی است که بیشتر به...