دیدار جنتی با خاتمی


این دیدار کاملاً معمولی و نوروزی بوده است و هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای نبوده است. در واقع این دیدارها با فعالان سیاسی و اجتماعی طبق رسم هر ساله انجام می‌شود. این تذکر 160 نماینده را «بی بی سی» فارسی دست‌مایه خبری کرد و آن را تا حد مگر خاتمی هم در لیست افراد در حصر است...