دولت اصلاحات (سید محمد خاتمی) - حسین مظفر - سید محمد خاتمی -


به گزارش امید به نقل از فاری در بخش‌هایی از مصاحبه مظفر آمده است: -حتی عضو ستاد انتخاباتی آقای خاتمی هم نبودم. یک روز خانه مادرم بودم و بی‌خبر از همه چیز و یک دفعه دیدم که ... اصلاً تصورش را هم نمی‌کردم چنین اتفاقی بیفتد. بعد از انتخابات بود و خانه مادرم بودم. آقای خاتمی هم هنوز...